۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۸:۰۲
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتولد:چرنداب تبریز - ۱۳۱۷شهادت: سانحه هوایی درد منطقه کهریزک تهران - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا (س)
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ - ۰۹:۵۱
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراتولد: ارومیه - ۱۳۳۴شهادت: عملیات خیبر - ۱۳۶۲مفقود الجسد
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۰:۱۵
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
تولد: تهران-۱۳۴۲شهادت: کرخه نور - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۰۹:۵۹
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراتولد: میاندوآب- ۱۳۳۳شهادت: عملیات بدر - ۱۳۶۳مفقودالجسد
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۰۸:۰۶
تولد: سمنان - ۱۳۴۱شهادت: عملیات فتح المبین - ۱۳۶۱مزار:گلزار شهدای امام زاده یحیی(ع) سمنان

تازه ها