۱۳۹۷/۰۴/۲۱ - ۰۸:۵۹
رئیس جمهورتولد: قزوین - ۱۳۱۳شهادت: تهران- دفتر ریاست جمهوری - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - ۰۸:۵۰
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده محور عملیاتی تیپ یکم لشکر ۵ نصرتولد: سبزوار - ۱۳۳۵شهادت: بر اثر مچروحیت شیمایی - سبزوار - ۱۳۷۰مزار: بهشت شهدای سبزوار
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ - ۰۹:۱۳
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامیتولد تهران - ۱۳۳۴شهادت: چنانه(منطقه عمومی فکه) - ۱۳۶۱مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ - ۰۸:۵۹
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)تولد: شهرضا - ۱۳۳۴شهادت: عملیات خیبر - ۱۳۶۲مزار: گلزار شهدای شهرضا
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ - ۰۹:۲۵
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
تولد: رهنان - اصفهان - ۱۳۳۸شهادت: خرمشهر - ۱۳۶۱مزار: گلزار شهدای رهنان
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۰۹:۵۱
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
رئیس جمهورتولد: قزوین - ۱۳۱۳شهادت: تهران- دفتر ریاست جمهوری - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ - ۰۸:۳۲
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
قائم مقام فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیتولد: قوچان - ۱۳۲۵شهادت:سانحه هوایی در منطقه کهریزک تهران - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - ۰۸:۵۰
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده منطقه تپه چشمهتولد: روستای فردو - قم - ۱۳۳۵شهادت: تپه چشمه - عملیات فتح المبین - ۱۳۶۱مزار: گلزار شهدای شیخان قم
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ - ۰۸:۳۳
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده گروهان یا زهرا(س) - گردان ۴۰۵ - لشکر ۴۱ ثارالله(ع)تولد: یکی از روستاهای زابل - ۱۳۴۲شهادت: شلمچه - عملیات کربلای ۵ - ۱۳۶۵مزار: بهشت مصطفی(ص) زاهدان
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ - ۱۰:۲۶
خاکریز اقدام و عمل
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۰۸:۰۲
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتولد:چرنداب تبریز - ۱۳۱۷شهادت: سانحه هوایی درد منطقه کهریزک تهران - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا (س)
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ - ۰۹:۵۱
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراتولد: ارومیه - ۱۳۳۴شهادت: عملیات خیبر - ۱۳۶۲مفقود الجسد
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۱۰:۱۵
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
تولد: تهران-۱۳۴۲شهادت: کرخه نور - ۱۳۶۰مزار: بهشت زهرا(س)
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۰۹:۵۹
اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا
فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراتولد: میاندوآب- ۱۳۳۳شهادت: عملیات بدر - ۱۳۶۳مفقودالجسد
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۰۸:۰۶
تولد: سمنان - ۱۳۴۱شهادت: عملیات فتح المبین - ۱۳۶۱مزار:گلزار شهدای امام زاده یحیی(ع) سمنان

تازه ها