سه شنبه 1399/04/10 - 07:45

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه فامنین به همراه رئیس بهزیستی و بنیاد مسکن و بسیج سازندگی شهرستان از پروژه‌های ساخت مسکن مددجویان بهزیستی بازدید کردند.