شنبه 1399/05/11 - 07:45

مدافعان سلامت ستاد نمازجمعه و هیات رزمندگان اسلام هر شب از ساعت هشت تا یک بامداد به عشق سردار اسلام در کارگاه تولید ماسک مشغول فعالیت هستند تا سلامت را به همشهریان خود هدیه کنند.