چهارشنبه, 08/14/1399 - 08:32

دومین مرحله کمک‌های مومنانه پایگاه شهیده سمیه همدان در مجموع به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیر نقدی در روستای انصارالامام همدان برگزار شد.