شنبه 1399/08/24 - 10:40

اردوی جهادی با حضور فرمانده و اعضای شورای حوزه مقاومت کوثر فامنین با هدف آموزش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اهدای ماسک به افراد فاقد ماسک در سطح شهر فامنین برگزار شد.