چهارشنبه 1399/09/12 - 08:34

جهادگران بسیجی لالجین با راه‌ندازی کلینیک تخصصی «شهید قاسم سلیمانی» به‌مناسبت هفته بسیج اقدام به خدمات‌رسانی در مناطق محروم و حاشیه شهر لالجین شهرستان بهار کردند.