یکشنبه 1399/09/16 - 10:02

توزیع یک هزار ماسک رایگان در محله‌های جامعه هدف توسط گروه های نمایشی ملایر و آموزش شهروندان به همت بسیج هنرمندان سپاه ناحیه ملایر صورت گرفت.