شنبه 1399/09/29 - 10:14

هفت سری جهیزیه با عنوان پیوند آسمانی، ۳۰۰ بسته بهداشتی و ۳۰۰ بسته معیشتی به همت بسیجیان پایگاه مقاومت صدیقه کبری(س) روستای علی آباد حوزه مهدیه سپاه ناحیه ملایر تهیه و توزیع شد.