شنبه 1399/10/27 - 08:16

طرح شهید «سلیمانی» با سرکشی از مجتمع خدماتی آفتاب و مغازه‌های بخش تجرک شهرستان فامنین به همت بسیجیان حوزه شهید «خواستان» فامنین برگزار شد.