چهارشنبه 1399/12/06 - 08:39

تیم مراقبتی و نظارتی طرح شهید «سلیمانی» از روستای امتلر شهرستان رزن و از نانوایی‌ها و مغازه‌های این روستا بازدید و سرکشی کردند.