سه شنبه, 08/06/1399 - 09:03 hamedan-admin

رزمایش کمک مومنانه حوزه حضرت خدیجه (س) همدان

رزمایش کمک مومنانه حوزه مقاومت حضرت خدیجه (س) همدان با توزیع ۸۰ بسته معیشتی بین نیازمندان برگزار شد.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir