چهارشنبه 1399/08/14 - 07:50 hamedan-admin

دیوارکشی خانه بهداشت به همت جهادگران حوزه شهید خادم‌پر همدان

مرحله دوم کار جهادی برای دیوارکشی و افزایش ارتفاع دیوار مرکز بهداشت روستای مهدی‌آباد به همت بسیجیان حوزه شهید خادم‌پر همدان و تیم جهادی این حوزه اجرا شد.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir