چهارشنبه 1399/08/14 - 08:22 hamedan-admin
فرمانده حوزه شهید خادم پر همدان؛

راه‌اندازی ستاد مقابله با کرونا توسط حوزه شهید خادم پر همدان

فرمانده حوزه شهید خادم پر همدان از راه‌اندازی ستاد مقابله با کرونا توسط حوزه شهید خادم پر همدان در پیرو فرمایشات امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی همدان، مهدی سیفیان  با اشاره به راه‌اندازی ستاد مقابله با کرونا توسط حوزه شهید خادم‌پر همدان پیرو فرمایشات امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) اظهار داشت: مقرر شد پایگاه‌های مقاومت نسبت به تشکیل ستاد پایگاهی در خصوص فرمایشات و توصیه‌های اخیر رهبری درباره کمک‌رسانی و مقابله با کرونا برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: در اقدام  آنی، ستاد محله‌ای و مسجدی با حضور ارکان مسجد  تشکیل شود و همچنین نسبت به برگزاری جلسه با خیرین و جذب کمک‌های مردمی اطلاع‌رسانی مناسب صورت گیرد و تا حدامکان اقدامات مستند و صورت جلسه شود.

فرمانده حوزه شهید خادم پر همدان بیان کرد: تیم‌های ضد عفونی با روش‌های مناسب سازماندهی می‌شود و قبل از اقدام از حوزه حکم دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین پایگاه‌ها نسبت به تشکیل جلسه منطقه‌ای باید با سرتیم مربوطه همکاری داشته باشند و  برنامه‌ریزی‌های گروهی و منظم صورت گیرد.

سیفیان یادآور شد: پایگاه‌ها باید با دستگاه‌های محلی همکاری و هماهنگی لازم را برای حیطه‌بندی داشته باشند.