چهارشنبه 1399/09/12 - 08:14 hamedan-admin

افتتاح کارگاه مرواربافی در ملایر

کارگاه مرواربافی با مشارکت صندوق الحسنه مردم یاری به همت پایگاه سمیه حوزه مقاومت حضرت معصومه (س) سامن با حضور فرمانده سپاه ناحیه ملایر افتتاح شد.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir