چهارشنبه 1399/09/12 - 09:55 hamedan-admin

تقدیر از کارآفرینان موفق توسط پایگاه بسیج اسما همدان

به مناسبت هفته بسیج از کارآفرینان موفق در کارگاه خیاطی توسط فرمانده و گروه جهادی پایگاه اسما همدان تقدیر شد.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir