چهارشنبه 1399/09/12 - 11:34 hamedan-admin

حضور طلاب بسیجی ملایر در پویش نذر خون

به همت حوزه مقاومت بسیج طلاب و روحانیون شهید جوکار، طلاب بسیجی شهرستان ملایر به مناسبت هفته بسیج با حضور در پایگاه انتقال خون در پویش نذر خون شرکت کردند.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir