چهارشنبه 1399/09/12 - 12:58 hamedan-admin

اقتصاد مقاومتی در سیره شهید یوسف مداح

شهید یوسف مداح

تولد : سمنان - 1331
شهادت : شلمچه - 1361
مزار: بهشت زهرا س

رفتم از سر همان گرفتم. از سر همان هایی که خانه ی کبری خانم دیده بودم.

گفتم "قشنگه؟"

گفت: مگه قاشق نداشتیم؟

گفتم: چرا؟! ولی خوشم اومد خریدم. آخه اینا جدیدترن.

گفت:  فکر نمی کنی زندگی ساده قشنگ تره؟ فکر نمی کنی اسراف کردی؟

 

راوی: همسر شهید

منبع: فرهنگ نامه شهدای استان سمنان، یارمحمد عرب عامری ... {و دیگران}، زمزم هدایت، ج 8 ، ص 522-533