دوشنبه 1399/10/29 - 10:21 hamedan-admin

توزیع بسته‌های معیشتی در طرح شهید «سلیمانی» پایگاه رضوان همدان

فرمانده حوزه شهیده «سمیه» همدان از توزیع بسته‌های معیشتی در طرح شهید «سلیمانی» پایگاه رضوان همدان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی همدان، پروین عطایی اظهار داشت: پایگاه رضوان از پایگاه‌های فعال حوزه شهیده «سمیه» در طرح شهید «سلیمانی» بسته‌های معیشتی را بین نیازمندان توزیع کرد.

وی افزود: در این طرح ۱۰ بسته معیشتی هر کدام شامل پنج کیلو برنج، شکر، روغن، رب، ماکارونی، سویا و رشته و هر بسته به ارزش ۱۶۰ هزار تومان تهیه و توزیع شد.

فرمانده حوزه شهیده «سمیه» همدان عنوان کرد: این بسته‌های معیشتی در اختیار مرکز بهداشت کوی مزداگینه قرار گرفت تا در اسرع وقت در اختیار بیماران نیازمند کرونا قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: توزیع بسته‌های معیشتی برای این بیمارانِ نیازمند همچنان ادامه خواهد داشت.