دوشنبه 1399/10/29 - 10:29 hamedan-admin

توزیع بسته‌های معیشتی پایگاه ابوذر همدان

بسیجیان پایگاه ابوذر حوزه شهید «خادم‌پر» همدان با همکاری مرکز بهداشت امام خمینی (ره) در طرح شهید «سلیمانی» اقدام به توزیع بسته‌های معیشتی بین خانواده‌های نیازمند کردند.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir