یکشنبه 1399/11/05 - 13:05 hamedan-admin

طرح بسیج ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید

در راستای طرح بسیج ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ (طرح‌ شهید حاج‌ قاسم‌ سلیمانی‌) پایگاه شهیده موسوی حوزه حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهربهار .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی همدان،‌ مسئول پایگاه شهیده موسوی در راستای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح روستا به خبرنگار بهارانه خبر داد.

بهرامی با بیان اینکه این طرح در چندماه اخبربا حضور بسیجیان داوطلب و همکاری کادر درمان در سطح روستا در حال برگزاری است افزود:
اعضای طرح با گشت زنی و سرکشی در سطح روستا، مغازه ها، ادارات، و... درصورت دیدن بیماران مبتلا یا مشکوک در معابر عمومی به آنها تذکر داده و به آنها آموزش قرنطینه میدهند ودرصورت شناسایی افراد بیمار نیازمند کمک مومنانه ، سبد حمایتی واقلام بهداشتی برایشان تهیه می نمایند.
بهرامی تصریح داشت،تذکر لسانی در راستای کنترل شیوع ویروس کووید_۱۹ و تاکید بر استفاده‌ از ماسک، رعایت‌ فاصله‌ اجتماعی وشستشوی‌ مرتب‌ دستها در مسیر شکست کرونا و قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس کوید۱۹ نیز از دیگر وظایف اعضای این  طرح میباشد.