بازديد مسئولان قهاوند از طرح هاي اقتصاد مقاومتي در روستاي عبدالرحيم
  كردآباد روستايي كه فعل خواستن و توانستن را سرود/ اينجا يك نفر هم بيكار نيست
  اشتغال زايي براي 500 نفر در قالب 246 طرح اقتصاد مقاومتي
  بسيج سازندگي الگويي موفق در تحقق اقتصاد مقاومتي
  اقتصاد مقاومتي
  اردوهاي جهادي
  اردوهاي جهادي؛ طرحي براي كاهش درد محروميت روستاييان+تصاوير
  هنوز هستند مردماني كه مخلصانه و تنها براي رضاي خدا در قالب طرح اردوهاي جهادي در روستاها به داد مردم مي رسند و ...
  محروميت زدايي
  گرماي خدمت به مناطق محروم در هواي سرد و برفي نهاوند+ تصاوير
  به مناسبت هفته وحدت بسيج جامعه پزشكي نهاوند در هواي سرد و بارش سنگين برف با حضور دريكي از روستاهاي كوهستاني و ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان