برگزاري جلسه قرارگاه جهاد اقتصادي در فامنين
عكس : مرتضي اميري
1396/06/08
جلسه قرارگاه جهاد اقتصادي با حضور رئيس صنايع تبديلي سازمان بسيج سازندگي و مسئولان استاني و شهرستاني در سپاه ناحيه فامنين برگزار شد.