آرشيو اخبار -> اقتصاد مقاومتي

خلاصه : نماينده ايلات استان همدان با بيان اينكه زندگي عشاير آيينه تمام نماي اقتصاد مقاومتي است، گفت: زندگي عشايري از ديرباز تاكنون مصداق اقتصاد مقاومتي است و هيچ جامعه اي سزاوارتر از جامعه عشايري در تحقق اقتصاد مقاومتي نيست..

يك استاد سفالگري مطرح كرد:
خلاصه : يك استاد سفالگري با بيان اينكه درگيري هاي اجتماعي و ناراحتي هاي روحي و رواني در لالجين تقريبا صفر است، گفت: لالجين يك هزار و ۲۰۰ كارگاه سفالگري و ۳۰۰ واحد فروشگاهي دارد..

كارآفرين قهاوندي:
خلاصه : يك كار آفرين اقتصاد مقاومتي بيان كرد:: همه چيز كار دولتي و استخدامي نيست جوانان مي توانند با مطالعه در اين زمينه و دريافت تسهيلات كم سود و زود بازده غول بيكاري را شكست دهند..

مسوول بسيج سازندگي استان همدان خبر داد
خلاصه : مسوول بسيج سازندگي استان همدان از پرداخت 15 ميليارد تومان تسهيلات به مشاغل روستايي همدان توسط بسيج سازندگي خبر داد..

فرمانده سپاه ناحيه اسدآباد:
خلاصه : فرمانده سپاه ناحيه اسدآباد از برگزاري ۲۰۰ برنامه به مناسبت دفاع مقدس در اين شهرستان خبر داد و گفت: از ابتداي سال تاكنون ۱۱۰ ميليون تومان در قالب تسهيلات براي خريد دستگاه ميوه خشك‌كن به متقاضيان داده شده است..

خلاصه : پويا شدن اقتصاد هر منطقه از تفكر كارآفريني در هر خانواده اي آغاز مي شود و زماني كه تفكر اقتصاد مقاومتي در جامعه اي نهادينه مي شود، هم منبع درآمدي ايجاد شده و هم زمينه براي عرضه محصولات با كيفيت داخلي شكل مي گيرد..

كارآفريني يك خانواده تويسركاني در راستاي اقتصاد مقاومتي؛
خلاصه : يك خانواده موفق تويسركاني با توليد عسل، منبت كاري و فرش بافي با همكاري تمامي اعضاي خانواده نه تنها براي خود درآمدزايي مي كنند، بلكه با تفكر اقتصاد مقاومتي و كارآفريني زمينه اشتغال 15 كارآموز را هم فراهم كرده اند..

معاون فرهنگي سازمان بسيج سازندگي كشور مطرح كرد
خلاصه : معاون فرهنگي سازمان بسيج سازندگي كشور اضافه كرد: سال گذشته در بسيج سازندگي 120 هزار پروژه محروميت‌زدايي انجام و 135 هزار كارگاه اقتصاد مقاومتي راه‌اندازي شد..

خلاصه : كارآفرين ملايري با ايجاد كارگاه توليد خشكبار براي 6 نفر اشتغالزايي كرده است..

خلاصه : شهرام سلمان بيات يكي از افراد برتر ايجاد طرح هاي اقتصاد مقاومتي در بخش قهاوند است و مهمترين عامل موفقيت خود در حوزه خودكفايي، اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي مي داند..

 1  2  3  4  5  6  >  >>  
استان ها
لينكستان