بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، آب معدنی ، سپاه ، ملایر ، خوزستان ، همدان ، دهه ولایت