بسیج سازندگی، سازندگی، جهادگران فاطمی، محرومیت زدایی، اردوهای جهادی، رزمایش جهادی، نهاوند، همدان

اجرای ۱۵۰ فعالیت در اردوهای جهادی طی هفته بسیج سازندگی در نهاوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان همدان، سرهنگ محمد ابوالفتحی در جمع جهادگران فاطمی نهاوند اظهار داشت: ۱۷ اردیبهشت ماه روز بسیج سازندگی، روز نمایانگر یک مسئله بسیار مهمی است که جهاد تعطیل نشده و تمام نشده است. وی با بیان اینکه در عرصه‌ جهاد دوران دفاع مقدس رزمندگان و جوانان ما…