سازندگی، محرومیت زدایی، اردوی جهادی، قضاوت، منازل محرومین، همدان

«ب» بسم‌الله زندگی آقاجواد جهادگری است/ در مسند قضاوت ولی با لباس خاکی!

به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان همدان، چند صباحی است سوژه جهاد و شهادت و جبهه و سنگر که به پستم می‌خورد، دلم هری می‌ریزد و دستپاچه می‌شوم؛ عین وقت‌هایی که ناظم مدرسه سر صف بلند داد می‌زد و من را بین ۴۰۰ دانش‌آموز قد و نیم قد به صف شده و از جلو نظام گرفته صدا می‌کرد و می‌گفت بیا بالا…