سازندگی، محرومیت زدایی، عشایر، جهادگر، اردوی جهادی، رزمایش، جهادگران فاطمی، همدان

شعار زوج عشایر جهادگر؛ «کار نشد ندارد»/ جهاد در کوچ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان همدان، جهاد را بی‌شک باید کلمه‌ای الهی دانست، گاهی می‌شود آن را در سخت‌ترین روزها و شرایط زیر رگبار و بمباران دشمن تعریف کرد، گاهی در میان کویر جایی بین جاده و دشت و زیر خروارها خاک و البته گاهی هم بین چادرهای بافته شده از موی شتر یا پشم گوسفند در جمع…