شنبه, 07/19/1399 - 12:30 hamedan-admin

اهدای ۵۰۰ بسته بهداشتی به کادر درمان بیمارستان بهشتی همدان

با مشارکت بیمارستان شهید «بهشتی» و قرارگاه جهادی شهید «سلیمانی» ۵۰۰ بسته بهداشتی به کادر درمان بیمارستان بهشتی همدان اهدا شد.