یکشنبه 1399/07/20 - 08:32 hamedan-admin

آغاز عملیات ساخت یک باب منزل نیازمند به همت گروه جهادی در همدان

به همت گروه جهادی شهید «همدانی» و قرارگاه جهادی شهید «حاج قاسم سلیمانی»، عملیات ساخت یک باب منزل نیازمند در شهرستان همدان آغاز شد.