سه شنبه 1399/07/29 - 07:58 hamedan-admin

کشت زعفران بدون استفاده از آب و خاک

یک بانوی کارآفرین همدانی موفق به کشت زعفران به روش ایروپونیک و بدون استفاده از آب و خاک شد.