چهارشنبه 1399/09/05 - 09:23 hamedan-admin

تفاهم دانشگاه علوم پزشکی و سپاه برای ایجاد "محله سلامت محور"

دانشگاه علوم پزشکی و سپاه انصار الحسین همدان برای ایجاد محلات سلامت محور تفاهم نامه همکاری امضا و تبادل کردند.