شنبه 1399/09/29 - 07:50 hamedan-admin

توزیع ۳ هزار بسته بهداشتی و معیشتی در همدان

در این مرحله از رزمایش، بیش از ۳ هزار بسته بهداشتی و معیشتی به همت کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد همدان جمع آوری و قرار است بین نیازمندان توزیع شود.

این بسته‌ها شامل برنج، روغن، ماکارانی، پنیر و بسته بهداشتی شامل ماسک و مواد ضد عفونی کننده است که برای این بسته‌ها ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.