دوشنبه 1399/11/20 - 07:46 hamedan-admin

مشق نوع دوستی در سایه رزمایش همدلی و احسان

مرحله چهارم رزمایش همدلی و احسان ویژه کارگران فصلی آسیب دیده از کرونا با اهدای بسته‌های غذایی و بهداشتی در همدان اجرا شد.