بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، اقتصاد مقاومتی، صنایع تبدیلی، مبل، منبت، قطب تولیدی،

اشترمل، قریه ای با چوب‌های پر رمز و راز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان همدان،  روستای اشترمل، قریه چوب‌های پر رمز و راز است و آوازه شهرتش کشور را فراگرفته به گونه ای که در هر خانه یک کارگاه به شکل سنتی مبل و منبت تولید می‌کنند، این روستا را باید روستای بدون بیکار دانست. ۹۰ درصد از اهالی روستا مشغول به تولید اقلام چوبی…